Ondernemingsgegevens 

Tiny Clothes – Europe Easy Service BV 
Saffierstraat 5 bus 10C 
2200 Herentals 

0495 46 20 24
hello@tinyclothes.be 

BTW: BE 0435 021 541 

Algemene Voorwaarden van Tiny Clothes 

 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en Tiny Clothes.

1.2 Door gebruik te maken van onze webshop en het plaatsen van een bestelling, gaat de klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Tiny Clothes en de klant.

 1. Bestellingen en Overeenkomsten

2.1 Bestellingen kunnen worden geplaatst via onze website of andere geautoriseerde kanalen.

2.2 Tiny clothes behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of extra informatie op te vragen voordat een bestelling wordt geaccepteerd.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Tiny Clothes de bestelling van de klant heeft geaccepteerd en een bevestiging heeft verzonden.

 1. Prijzen en Betalingen

3.1 Alle prijzen in onze webshop zijn vermeld in de lokale valuta en zijn inclusief belastingen, tenzij anders vermeld.

3.2 Betalingen kunnen worden gedaan via de beschikbare betaalmethoden die worden vermeld tijdens het bestelproces.

3.3 Tiny Clothes behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 1. Levering

4.1 Tiny Clothes zal zich inspannen om bestellingen binnen een redelijke termijn te leveren. De geschatte leveringstijd is 3-5 werkdagen.

4.2 De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste en volledige afleverinformatie. Tiny Clothes is niet aansprakelijk voor vertragingen of problemen veroorzaakt door onjuiste informatie.

4.3 Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de klant op het moment van levering.

 1. Retourneren en Annuleren

5.1 De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling de overeenkomst te herroepen zonder opgave van redenen.

5.2 Indien de klant gebruik wil maken van het herroepingsrecht, dient dit via mail of het retourformulier op de website te worden gemeld aan Tiny Clothes. 

5.3 De klant is verantwoordelijk voor de kosten en het risico van het retourneren van de producten, tenzij Tiny Clothes anders aangeeft.

5.4 Tiny Clothes zal het betaalde bedrag voor de geretourneerde producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten, terugbetalen.

 1. Garantie en Aansprakelijkheid

6.1 Tiny Clothes garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de geldende kwaliteitsnormen.

6.2 Tiny Clothes is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de producten.

6.3 De aansprakelijkheid van Tiny Clothes is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de klant is betaald voor het betreffende product.

 1. Intellectuele Eigendom

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de webshop en de inhoud daarvan, zoals teksten, afbeeldingen, logo's en software, blijven eigendom van Tiny Clothes of haar licentiegevers.

7.2 Het is de klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tiny Clothes gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendom van Tiny Clothes. 

 1. Privacy

8.1 Tiny Clothes verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens van klanten in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en het privacybeleid van Tiny Clothes.

8.2 Persoonlijke gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de uitvoering van bestellingen en het verbeteren van onze dienstverlening.

 1. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Tiny Clothes niet verplicht haar verplichtingen jegens de klant na te komen.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de controle van Tiny Clothes die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verwacht.

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Tiny Clothes. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant deze voorwaarden te accepteren en na te leven. We raden klanten aan deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat ze een bestelling plaatsen.

 • NIEUW

  Nieuwkomers! Kleed uw kleintjes in stijl met onze nieuwste collectie.

  Ontdek meer 
 • BABY

  We hebben de beste selectie babykleding voor je samengesteld.

  Ontdek meer 
 • KIDS

  Ontdek onze duurzame en praktische kleding voor actieve kinderen.

  Ontdek meer 
 • Klant 1

  Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.

 • Klant 2

  Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.

 • Klant 3

  Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.